Hodnoty a poslanie

Vízia

Vyrábame produkty prvotriednej kvality, vychádzajúc z konkrétnych potrieb moderného človeka a rovzíjame ich v závislosti na dynamicky sa meniacom životnom štýle. Aj naďalej chceme v spoločnosti podporovať inovačné trendy, ktoré budú niesť pečať vysokej kvality a to predovšetkým s ohľadom na zákazníka.

Posolstvo misie

Prinášame nové poznatky pre skvalitnenie ľudského života. Moderné prípravky Omega Pharma pozitívne ovplyvňujú starostlivosť o zdravie každého jednotlivca.